to top

Opustit situaci pro lepší zítra

U pobřeží zuřila bouřka, pirátská loď se v ní zmítala, bylo těžké poznat, zda kotvila, nebo zakotvení už nestihla. Na její palubě držel se stěžně člověk. Křičel, komíhal se v dešti a spolu s ním celá loď. Byl utrápený, už neviděl, neslyšel, existovalo jen jeho současné nepohodlí. 

Z pevniny se za ním vypravila druhá osoba, dostala se k němu na palubu, dešťové kapky jí také tělo omývaly, ale neměly na ní zdaleka tak velký vliv. Osoba nebyla do jeho neštěstí zasvěcená, přišla z pevniny. Říká mu: “Pusť se člověče, prší tu, je to nepříjemné, ale zbytek už se děje ve tvé hlavě. Támhle je krásná pevnina, je tam zeleň jídla a pití kolik pojmeš, je tam civilizace, teplo, přístřeší a dobří lidé. Slez už z té lodi, pusť se té stěžně, opusť tuto situaci.” Podává mu ruku, dívá se mu do očí a ukazuje mu k pevnině. Zajímá jí, jak se dnes tento člověk zachová. 

Zachová se jako ten včerejší? Bude se tu držet, dokud ho situace neubije? Nebude chtít přístřeší, protože se bude mermomocí držet svého neštěstí – stěžně?

Nebo se zachová jako člověk nového dne a udělá pro svou budoucnost krok novým směrem? Se zjištěním tady mě nic dobrého a lepšího už nepotká. Vypraví se na pevninu, zjistí, že jediné místo výskytu bouřky bylo nad onou pirátskou lodí, uvidí, že pevnina byla skutečně jen kousek a civilizace je na dohled?

Někdy se my sami vyskytneme na pomyslné pirátské lodi. Odmítáme se pustit stěžně, neumíme si připustit, že na situaci se dá dívat jinak. To co má na nás skutečně vliv je vnější prostředí a je na nás jak se s jeho vlivem na nás popasujeme. (Krásně na toto téma umí promlouvat biolog Bruce H. Lipton.)

Můžeme vystoupit ze situace. Můžeme si uvědomit, že to jak vnímáme přítomný okamžik nám “pomáhají” interpretovat programy, které jsme si během života zdatně osvojili a neustále si osvojujeme další. 

Souhlasíte, že každá špatná situace je tak špatná, jak si ji i sami představíme a uděláme?

Já ano!

Pokud to víte, pokud to už víte, ať se nám děje, děla a bude dít jakákoliv nepohoda vzpomeňte si na to. Prostředí na nás má vliv, to jak vlivy z prostředí přijmeme je na nás. Pokud jsme je už přijaly za své, můžeme s nimi popracovat, nechat si podat pomyslnou ruku a opustit tu zoufalou pirátskou loď zmítající se v bouřce, kousek od dobrého pobřeží. Můžeme si vytvořit lepší prostředí v jiných podmínkách, kde nám může být příjemněji. Viz současná doba. 

Pokud se totiž řídíme tím, že na naše vnímání my sami vliv nemáme, tak to podle toho vypadá. Pokud například žijeme v přesvědčení, že lidé žijí partnerské vztahy formou manipulování, vynucování, omezování, nátlaků a třeba skrze to co by tomu řeklo okolí, tak to bude mít vliv i na naše partnerské vztahy. Poznáte pak partnera, který to tak nemá?

Neodevzdávejme svou moc, vzniká pak bezmoc. Stále máme ještě moc popracovat s vnitřní alchymií pro lepší vnějšek i zejtřek. 

Leave a Comment